Wat de afgelopen vijf jaar ons geleerd heeft, is dat risico en onzekerheid uit het niets lijken op te duiken. De informatiedichtheid en -snelheid dragen bij aan grotere complexiteit. Daarbij speelt het menselijk kapitaal een onderschatte rol, vooral bij risicomanagement. Hoe vaardig, hoe integer, hoe competent en hoe effectief zijn mensen eigenlijk om risico's te beheersen? Professionals zijn allen risicomanager, dat is niet meer het exclusieve domein van de risicomanager alleen. Gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor de vitaliteit en meesterschap van uw bedrijf is een mind set.


Risicomanagement is een kunde, risk readiness een kunst. Een combinatie van hard en soft control maakt het verschil. Hebben mensen de competentie risk readiness eenmaal in hun denken en doen ingebed, dan komen veerkracht, daadkracht en effectief handelen bij elkaar. Door een set slimme instrumenten in te zetten is risk readiness eenvoudig te ontwikkelen

U kunt het boek 'Alert op Risico' bestellen door op de afbeelding van de omslag te klikken.